Nhà Mr Đức Quận Bình Tân

Hình ảnh Công ty SAIGON DESIGN thi công phần móng  và sàn vách tầng hầm